Аçık urok 9-cu klasta verdi gagauz dili hem literatura üüredicisi Gümüşlü Anna Kirillovna.

Noyabrinin beşinda 2020-ci y. Kiriyet D.Tanasoglunun adına gimnaziyasında gagauz dili hem literatura üüredicisi Gümüşlü Anna K. 9-cu klasta açık urok verdi. Uroon teması: D. Kara Çobanın annatması «Bir çift çarık», diskusiya soyunda yapıldı. Yaratmadan alınmış problemalar öla nica: zenginnik, fukaaralık, işsizlik, lafında durmak, askerlii yapmak, askerda daduculuk üza çıkarıldılar hem da şindiki vakıtlan uyduruldular. Üürenicilar cuvap verdilar büünkü günda da aktual soruşlara. Laazım mı herzaman lafında durmaa, osaydı diil laazım mı? Asker delikannıyı adam yaper mı? Çıkışlar yapıldılar M.Şolohovun hem L.Tolstoyun laflarınnan. «На то ты и мужчина, на то ты и солдат, чтоб все вытерпеть, все снести, если к этому нужда позвала».

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *