Anmak dersi «Aaçlık kurbannarı» 7 -ci klasta geçti

Kiriet küüyün D. Tanasoglunun adina gimnaziyasinda
Anmak dersi «Aaçlık kurbannarı» 7 -ci klasta geçti.
Gagauz dili hem literatura üüredicisi Gümüșlü Anna Kirillovna üürenicilärlän mezara gittilar, aaçlıkta kurbannarı andırdılar. Herbir üürenici kendi aylesindä araștırdı hısımnarını, angıları aaçlıktan öldülär.

» Binnarlan can yaktı Titsi bu kırk altı… Of, unutmaa pek zor,
Canım yaner pak kor…»

 

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *